Home Page

truongnamthuan

Thiên Nam Anh

Chúng tôi là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và tập trung vào chất lượng tư vấn và sản phẩm thiết kế. Chúng tôi tin rằng chính chất lượng sẽ là nền tảng để tạo ra sự khác biệt và gia tăng giá trị vô hình cho bất kể các dự án hay mô hình  kinh doanh nào mà chúng tôi tham gia thực hiện. Với tiêu chí đó, chúng tôi định hướng sẽ trở thành một công ty tư vấn thiết kế, phát triển dự án sáng tạo, hiệu quả và đổi mới hàng đầu thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng định hướng đó sẽ đem lại những giá trị mới cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo trên phạm vi quy mô toàn cầu và chúng tôi là những người tiên phong, kiên quyết và chịu trách nhiệm đến cùng để theo đuổi định hướng ban đầu mà chúng tôi đề ra.

tamnhinvagiatri

Tầm Nhìn và Giá Trị

Chúng tôi cho rằng con người là nguồn lực quan trọng nhất để đóng góp cho dự án thành công. Mỗi thử thách trong thiết kế dự án được chúng tôi lựa chọn những chuyên gia giải quyết và xử lý vấn đề nhiều kinh nghiệm, sáng tạo và linh hoạt để đạt được mục tiêu đề ra. Chúng tôi tin rằng bất kỳ một dự án nào, nếu chọn được đúng đội ngũ tư vấn thiết kế phù hợp, sẽ tạo nên những đóng góp đáng kể cho thành công của dự án. Chúng tôi xây dựng văn hóa của ‘ Sự phù hợp’ và ‘ cam kết’, điều này giúp gắn kết những con người tài năng và có tầm nhìn với nhau. Khách hàng của chúng tôi luôn cảm thấy hài lòng không những vì chất lượng thiết kế dự án, mà còn chính ở sự nhân cách, đạo đức và sự chia sẻ của đội ngũ tư vấn với họ. Điều đó, góp một phần vào sự thành công của dự án.

Dự Án

working method

Phương Pháp Làm Việc

Chúng tôi cho rằng trí tuệ tập thể sẽ giúp giải quyết một vấn đề toàn diện, vì vậy, chúng tôi duy trì các phương pháp làm việc nhóm theo mô hình tích hợp có sự tham gia của nhiều thành phần và đối tác liên quan đến dự án. Bên cạnh đó, chúng tôi xây dựng các quy trình ' Tập Trung' để giải quyết cụ thể từng vấn đề đạt hiệu quả đề ra theo phương pháp xử lý từng giải pháp.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cho rằng trí tuệ cá nhân tạo ra sự đột phá, thay đổi và cải tiến đáng kể. Vì vậy, chúng tôi cũng đồng thời tạo ra sự liên kết với các chuyên gia độc lập, tài năng và có cá tính với điều kiện mội trường làm việc mở, thân thiện để có thể phát triển các ý tưởng độc đáo từ các chuyên gia này, và đóng góp đáng kể vào việc tạo ra sự thay đổi căn bản cho các giải pháp tư vấn, thiết kế và phát triển dự án.

Sự kết hợp linh động giữa phương pháp làm việc  "cá nhân" và "tập thể" cho phép chúng tôi tạo ra các kết quả toàn diện, sâu sắc và mang tính đổi mới, sáng tạo và hiệu quả cao cho bất kỳ các dự án nào mà chúng tôi tham gia.
 

Working Method more